Undergraduate Teaching

Estudi de Casos: Llengües i Ment

Grau en Llengües Aplicades. Universitat Pompeu Fabra, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.


Written English for Advertising and Public Relations

Grau en Publicitat i Relacions Públiques. Universitat Internacional de Catalunya, 2015-2016.


Academic English for Advertising and Public Relations, Journalism and Audiovisual Communication

Grau en Publicitat i Relacions Públiques, en Periodisme i en Comunicació Audiovisual. Universitat Internacional de Catalunya, 2015-2016, 2016-2017.


L’anglès com a Llengua Vehicular d’Aprenentatge Escolar

Grau en Educació Infantil i Primària. Universitat Internacional de Catalunya, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.


Graduate Teaching

Aprenentatge i Ensenyament de Llengua Alemanya

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Universitat Autònoma de Barcelona, 2011-2012.

 

Aprenentatge i Ensenyament de Llengua Anglesa

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Universitat Pompeu Fabra, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

 

Multilingüisme i Adquisició de l’Anglès com a Llengua Estrangera 

Postgrau en Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera. Universitat Internacional de Catalunya, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020.

 

CLIL/AICLE: Aspectes Teòrics, Pràctics i Noves Tecnologies

Màster Universitari en Adquisició i Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera. Universitat Internacional de Catalunya, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

 

CLIL/AICLE: Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera

Màster Universitari en Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües. Universitat de Barcelona, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.