Helena Roquet
Universitat Internacional de Catalunya (Institute for Multilingualism) - Universitat Pompeu Fabra
C Terré 11-17 08017 Barcelona
T: (+34) 932 541 800 Ext: 6134 M: hroquet@uic.cat